BIROUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ

Seracin Danielașef birou comunicare, registratură și evidență operativă

email: contact@politialoctm.ro

telefon: 0256.246.112 interior 846.