Amenzile contraventionale datorate la bugetele locale se platesc in contul unic “Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire”.

Pentru municipiul Timisoara a fost deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Timisoara contul unic: RO50TREZ62121A470400XXXX Beneficiar – Municipiul Timisoara; CUI – 14756536.