Sinteze si raportari>Anul 2013

28
ian. 2013
R A P O R T pe anul 2012

privind evoluţia organizatorică şi rezultatele obţinute în anul  2012 de către Direcţia Poliţia Locală Timişoara