23
nov. 2017
Serviciul Ordine Publică

Şeful Serviciului se subordonează nemijlocit Directorului Executiv Adjunct şi are următoarele atribuţii specifice: organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului […]

23
nov. 2017
Compartimentul Logistic Administrativ

Asigură din punct de vedere logistic desfăşurarea în condiţii optime şi de normalitate activitatea Direcţiei,precum şi asigurarea integrităţii şi securităţii […]

23
nov. 2017
Biroul Ordine Publică

Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului […]

23
nov. 2017
Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității

ATRIBUŢII: Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, monitorizării și raportării stadiului de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial(SCIM), […]

23
nov. 2017
Biroul Reclamaţii Sesizări

Şeful Biroului se subordonează nemijlocit Sefului Serviciului Ordine Publica şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: organizează, […]

23
nov. 2017
Serviciul Protecţia Mediului

Şeful Serviciului se subordonează directorului executiv al Poliţiei Locale şi are următoarele atribuţii specifice: organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea […]

23
nov. 2017
Compartiment Evenimente

Atribuţii în domeniul compartimentului evenimente intervenția cu operativitate la sesizările și reclamațiile cetățenilor, în vederea reducerii timpului de reacție în […]

23
nov. 2017
Serviciul Inspecţie Comercială

Şeful serviciului se subordonează Directorului Executiv are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: organizează, planifică, conduce şi controlează […]

23
nov. 2017
Biroul Poliţia Pieţelor

Asigură respectarea regulilor și normelor generale de comerț, menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul […]

23
nov. 2017
Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal

Şeful serviciului se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilităţile încredinţate: organizează, planifică, conduce şi […]

23
nov. 2017
Biroul Patrulare Navală

Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice pe cei 8 km navigabili ai Canalului Bega din municipiul Timișoara și în imediata […]

23
nov. 2017
Serviciul Pază Obiective

Serviciul Pază Obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului […]