OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE – 03.08.2021

Vă aducem la cunoştinţă faptul că potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 189 din 25.05.2021 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, deţinătorii de animale de companie au următoarele obligaţii de bază:

-să respecte normele de igienă şi curăţenie, de siguranţă şi linişte publică;

-să deţină carnetul de sănătate avizat de către medicul veterinar curant, pentru fiecare animal de companie detinut.

– proprietarii gospodăriilor individuale, după înregistrarea unei sesizări privind disconfortul generat vecinilor din cauza numărului de animale de companie adăpostite, pot deţine mai mult de două animale de companie numai cu acordul vecinilor limitrofi, dacă sesizarea se confirmă.

– să respecte distanţa de minim 5 m a adăpostului/punctului de legare/ţarcului faţă de geamurile imobilelor învecinate cât şi geamurile apartamentelor din curţile de folosinţă comună, şi să asigure salubrizarea şi împrejmuirea corespunzătoare a terenului, astfel încât să nu se permită accesul liber şi nesupravegheat pe domeniul public sau evadarea animalelor de companie, în situaţia adăpostirii animalelor de companie pe un teren proprietate privată,

– să obţină acordul tuturor locatarilor pentru circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună;

-să menţină curăţenia şi igiena în spaţiile comune din imobilele de locuit

-să obţină acordul tuturor locatarilor în cazul în care asociaţiile de proprietari hotărăsc, în baza acordului tuturor locatarilor, adăpostirea pe perioadă determinată a câinilor sau pisicilor, în spaţiile comune imobilelor fără ca acestea să aibă acces liber pe domeniul public şi să respecte obligaţiile privind identificarea, deparazitarea, vaccinarea şi sterilizarea, certificate în carnetul de sănătate al animalului;

-să asigure boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii, a unei împrejmuiri corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public şi a afişării la loc vizibil (la intrarea într-un imobil sau poarta de acces pe proprietate, etc) a unei plăcuţe de avertizare a prezenţei animalelor, în situaţia deţinerii/adăpostirii câinilor la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private

-să ateste identificarea, înregistrarea, sterilizarea, deparazitarea şi vaccinarea la zi în situaţia deţinerii/adăpostirii câinilor la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private

-să cureţe dejecţiile fiziologice provenite de la animale, inclusiv în locurile de recreere special amenajate pentru câini (canisite);

-să supravegheze şi să controleze permanent câinii în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi în lesă şi cu botniţă;

– să facă dovada efectuării acţiunilor sanitar veterinare atestate în carnetul de sănătate al animalului pe care trebuie să îl aibe asupra sa însoţitorul animalelor de companie în timpul circulaţiei acestora;

-să respecte regulamentul de funcţionare în cazul accesului în locurile de recreere special amenajate pentru câini (canisite);

-să respecte măsurile de interzicere a accesului cu animalele de companie în locurile de joacă pentru copii;

-să respecte măsurile de interzicere a hrănirii păsărilor pe domeniul public al Municipiului Timişoara;

-să respecte măsurile de vaccinare, deparazitare şi sterilizare conform vârstei şi rasei în situaţia înstrăinării animalelor de companie; suplimentar, înstrăinarea câinilor se face numai cu declararea în vederea modificării în sistemul de înregistrare naţional, RECS, urmată de transcrierea proprietăţii, toate acestea atestate în carnetul de sănătate al animalului de către medicul veterinar de liberă practică care înregistrează transcrierea;

-să afişeze/distribuie materiale informative cu privire la obligaţiile legislative ale deţinătorilor de animale de companie , în situaţia cabinetelor Veterinare/Pet Shop-urile care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Timişoara trebuie;

-să respecte măsura interzicerii comercializării animalelor de companie pe domeniul public al municipiului Timişoara, cu excepţia locurilor special amenajate şi autorizate în acest scop;

-să obţină avizele necesare şi să declare şi/sau încheie protocoale de colaborare cu Primăria municipiului Timişoara-Biroul Gestiune Populaţie Canină D.D.D, în situaţia organizării de evenimente/târguri de adopţii de animale pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara.

În ceea ce priveşte accesul persoanelor însoţite de animale de companie în mijloacele de transport în comun există obligaţia respectării următoarelor reguli:

-câinii de talie medie şi mare vor fi ţinuţi în lesă, prinsă de zgardă sau ham şi vor purta botniţă;
-cânii de talie mică vor fi ţinuţi în lesă, prinsă de zgardă sau ham, ţinuţi în braţe sau în cuşcă/geantă de transport;

-pisicile sau alte animale mici vor fi ţinute în cuşcă/geantă de transport;
-o persoană va fi însoţită de maxim un animal de companie de talie medie sau mare, iar cele de talie mică în funcţie de capacitatea permisă de cuşcă/geantă de transport şi cu respectarea cerinţelor etologice în funcţie de specie/rasă;

-deţinătorul achită şi compostează şi pentru câine/pisică bilet de călătorie;
-animalul trebuie să fie îngrijit, socializat şi însoţit de carnetul de sănătate care să ateste efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, deparazitări şi vaccinări la zi, avizat de către medicul veterinar curant (precum şi identificarea şi înregistrarea în sistemul naţional RECS, pentru câini);
-conducătorul de bord sau controlorii titlurilor de călătorie au dreptul să solicite persoanei însoţite de animal părăsirea mijlocului de transport în situaţia în care nu sunt respectate aceste prevederi, iar aceasta refuză să se conformeze. Totodată, deţinătorii de animale de companie sunt obligaţi sa cunoască şi să respecte prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 188 din 25.05.2021 pentru adoptarea Regulamentului privind deţinerea animalelor de companie şi accesul persoanelor însoţite de animale de companie în Municipiul Timişoara, regulament care stabileşte în detaliu în ce constau obligaţiile arătate mai sus.

BIROUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ ȘI EVIDENȚĂ OPERATIVĂ