Serviciul Pază Obiective

Serviciul Pază Obiective asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază.
Şeful serviciului Pază Obiective se subordonează nemijlocit directorului executiv adjunct şi are următoarele atribuţii:

 1. organizează, planifică şi controlează activitatea personalului din subordine;
 2. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea şi /sau administrarea Consiliului Local sau Primăriei Municipiului Timişoara sau altor servicii/instituţii publice de interes local stabilite de Consiliul Local.
 3. Pe bază de convenţie poate asigura paza şi la operatori economici stabiliţi prin Hotărâre a Consiliului Local la propunerea primarului.
 4. participă la încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona de competenţă, întocmeşte planurile de pază, asigură cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică, menţine legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfăşurare a activităţilor specifice şi ia măsuri de remediere a neregulilor constatate.
 5. urmăreşte ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile, pătrunderi în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, obligativitatea cu privire la menţinerea lor în stare de funcţionare şi răspunderea concretă în cazul nerealizării lor.
 6. conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită.
 7. stabileşte reguli cu privire la predarea primire a armamentului şi muniţiei, portul şi folosirea acestora în timpul serviciului, precum şi întreţinerea şi asigurarea deplinei lor securităţi, când nu se află asupra personalului.
 8. informează de îndată conducerea Direcţiei despre toate evenimentele deosebite înregistrare în activitatea de pază şi ţine evidenţa acestora.
 9. analizează trimestrial activitatea personalului din subordine
 10. întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare.

Serviciul Pază Obiective are următoarele atribuţii:

 • asigură paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, conform planurilor de pază şi ordine publică;
 • comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
 • în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliul Local Timişoara, asigură respectarea prevederilor legale şi în ceea ce priveşte ordinea publică;
 • participarea la încheierea contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competenţă;
 • întocmirea planurilor de pază a obiectivelor, asigurând cunoaşterea prevederilor acestora şi punerea lor în practică;
 • prevederea în planurile de pază a punctelor vulnerabile, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei etc.