Biroul Transport Urban

Şeful Biroului Transport Urban are următoarele atribuţii specifice în funcţie de responsabilităţile încredinţate:

 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului din subordine cu atribuţii in domeniul transportului urban;
 • întocmeşte planurile de actiune din competenţă pe care le prezinta sefului ierarhic superior si conducerii politiei locale pentru aprobare;
 • asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor, cu ocazia deplasarii pe rutele si itinerariile mijloacelor de transport public urban, pe raza municipiului Timisoara;
 • conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 • informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea personalului din subordine şi tine evidenţa acestora;
 • analizează lunar activitatea personalului din subordine privind realizarea indicatorilor de performanta;
 • întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 • tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine si verifica respectarea legalitatii;
 • propune documente tipizate şi proceduri de regulament intern pentru activitatea personalului din subordine;
 • semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct compartimentul/biroul/serviciul în care are responsabilităţi şi atribuţii;
 • asigura instruirea zilnica a politistilor locali din subordine cu privire la cunoasterea situatiei operative, prelucreaza principalele evenimente care au avut loc pe raza municipiului Timisoara.

Atribuţiile Biroului Transport Urban sunt urmatoarele:

 • menţine ordinea, siguranţa cetăţenilor şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii;
 • menţine ordinea publică, în mijloacele de transport in comun, in imediata apropiere a statiilor RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente in statiile RATT sau zonele/locurile limitrofe acestora;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe sau componente ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea furturilor din buzunare, a actelor si faptelor comise cu violenta, a actelor si faptelor de distrugere, degradare si aducere in stare de neintrebuintare a mobilierului si instalatiilor de orice fel existente in mijloacele de transport in comun, statiile RATT, a zonelor de refugiu, buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun ;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost care calatoresc fără bilet, abonament sau legitimaţie de calatorie adecvate mijlocului de transport şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actelor normative (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Hotărâri ale Cosiliului Local Timişoara) care intră în atribuţiile Direcţiei Poliţiei Locale, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 155/2010, HG nr. 1332/2010 şi HCL Timişoara nr. 441/2010, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru persoanele care calatoresc fără bilet, abonament sau legitimaţie de calatorie adecvate mijlocului de transport in comun folosit sau refuzul prezentarii politistilor locali sau organelor de control, la cererea acestora, a actelor de identitate (excepţie fac copiii preşcolari);
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni tuturor persoanelor care prin actele sau faptele comise genereaza coborarea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor mijlocului de transport pe timpul mersului;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza acte de transport, de orice fel, de animale vii sau pasari;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care efectueaza transportul unor bagaje voluminoase si care prin dimensiunea ori greutatea acestora stanjenesc calatorii;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care calatoresc pe scarile sau pe accesoriile exterioare ale mijloacelor de transport, in zona liniilor de refugiu, a buclelor de intoarcere, peroanelor sau alveolelor destinate opririi mijloacelor de transport in comun;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni persoanelor care prin actiunile intreprinse conduc la antrenarea de discutii cu vatmanul/conducatorul mijlocului de transport in comun;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care prin actiunile initiate genereaza sau da nastere la intrarea persoanelor straine in cabina vatmanului/conducatorul mijlocului de transport in comun, in timpul mersului, in caz de oprire in statiile RATT sau chiar in zona refugiilor;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care difuzeaza muzica obscena in mijlocul de transport in comun;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care fumeaza, scuipa, consuma seminte sau bauturi alcoolice in mijloacele de transport in comun, precum si alte alimente care conduc la disconfortul celorlalti calatori;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni tuturor celor care arunca sau abandoneaza deseuri de orice natura, hartii, ambalaje, mucuri de tigara sau resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni acelora care savarsesc acte sau fapte de cersetorie, canta sau provoaca scandal ori adreseaza insulte sau cuvinte jignitoare la adresa vatmanului/conducatorului mijlocului de transport in comun, a calatorilor sau a personalului de deservire al RATT;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru persoanele care opresc vehiculele intre statii sau in afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun sau persoanele neautorizate care prin orice mijloace, schimba ruta sau itinerariul de deplasare programat ;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun care folosesc mijloacele de transport in comun in alte scopuri decat cele destinate transportului public de persoane;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni pentru vatmanii/conducatorii mijloacelor de transport in comun sau altor persoane din cadrul RATT care folosesc mijloacele de transport in comun in scopuri electorale sau publicitare, prin impartirea de pliante sau prin aplicarea in mijlocul de transport in comun a afiselor sau bennerelor fara avizul Primariei Municipiului Timişoara;
 • constata contraventii şi aplică sancţiuni personalului RATT cu atributii de control, privind nerespectarea obligatiei de a avea o tinuta decenta, un comportament civilizat, lipsa ecusonului sau neprezentarea legitimatiei de serviciu cu ocazia controlului efectuat asupra biletelor, abonamentelor sau legitimatiilor de calatorie;
 • constata propune masuri legale fata de persoanele care prin actiunile lor produc pagube sau care prin consecintele actelor sau faptelor comise, conduc la distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrbuintare a mijloacelor de transport in comun sau a amenajarilor acestora, atat in timpul mersului cat si pe durata stationarii;
 • desfasoara masuri preventive fata de faptele comise cu violenta care pot pune in pericol viata, sanatatea si integritatea corporala atat a calatorilor cat si a personalului de deservire al RATT;
 • colaboreaza, conform competentei, cu conducerea RATT sau persoanele desemnate in acest sens;
 • participa la sedintele de instructaj cu tehnicieni, inspectori-titluri (controlori RATT).