Biroul Prevenire, Analiză și Sinteză

Biroul Prevenire Analiza si Sinteza este structura din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara care inregistreaza si centralizeaza in timp optim datele si informatiile obtinute de catre politistii locali in exercitarea sarcinilor si atributiilor de serviciu in scopul realizarii unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul prevenirii si combaterii actelor sau faptelor de natura contraventionala si infractionala, a creşterii capacităţii de răspuns a structurilor operative si a realizarii efective a unui parteneriat cu societatea civilă, necesar obţinerii sprijinului acesteia în efortul comun de asigurare si mentinere a climatului de ordine si siguranta civica.
Atributiile Sefului Biroului Prevenire Analiza si Sinteza

 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului biroului;
 • elaboreaza, intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii Directiei Politiei Locale Timisoara, informari lunare catre Primar, Viceprimari, Consiliul Local Timisoara sau Aparatul de Specialitate al Primarului privind activitatea efectivului Politiei Locale Timisoara si indicatorii de performanta a activitatii profesionale realizati, stabiliti si aprobati la nivelul institutiei prin HCL nr.88/2014;
 • analizeaza, solutioneaza si prezinta spre aprobare conducerii institutiei punctul de vedere al Directiei Politiei Locale Timisoara privind interpelarile persoanelor fizice, juridice sau consilierilor locali in cadrul sedintelor de plen, ordinare sau extraordinare, in care se sesizeaza aspecte ce tin de sfera atributionala a Politiei Locale;
 • elaboreaza, intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii Directiei Politiei Locale Timisoara saptamanal, lunar, trimestrial, semestrial sau anual, analize, sinteze, rapoarte sau note de serviciu privind executarea sau desfasurarea unor actiuni punctuale avand ca obiect prevenirea si combaterea actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala, in conformitate cu prevederile legale;
 • elaboreaza, întocmeşte si propune spre aprobarea conducerii Directiei Politiei Locale Timisoara rapoarte şi situaţii statistice cu termen;
 • participa la sedinte de lucru si seminarii alaturi de elevi si personalul didactic din institutiile de profil, cu aprobarea conducerii institutiei, in scopul realizarii unui parteneriat interinstitutional, deschis si transparent, privind asigurarea si mentinerea unui climat de ordine si siguranta civica in zonele sau perimetrele limitrofe institutiilor de invatamant preuniversitar aronadate Directiei Politiei LocaleTimisoara;
 • participă alături de reprezentanti ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi ai celorlalte forţe ce compun Sistemul Integrat de Ordine şi Siguranţă Publică, la sedintele de analiza privind stabilirea strategiei comune de actiune in scopul prevenirii şi combaterii actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala in institutiile de invatamant superior sau preuniversitare; realizeaza periodic prin intermediul mas-mediei si prin diverse materiale prevenirea infractionalitatii stradale, concepe si redacteaza brosuri, pliante, flyere de mediatizare a competentelor politiei locale;
 • convoaca periodic Consiliile Consultative de Cartier pentru realizarea unui parteneriat eficient cu comunitatea si preia toate problemele sesizate.

Atribuţiile Biroului Prevenire Analiza si Sinteză sunt următoarele:

 • elaboreaza, intocmeste si prezinta spre aprobare sefului ierarhic superior saptamanal, lunar, trimestrial, semestrial sau anual, analize, sinteze, rapoarte sau note de serviciu privind executarea sau desfasurarea unor actiuni punctuale avand ca obiect prevenirea si combaterea actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala, prevazute si reglementate prin Legea nr.155/2010 a Politiei Locale sau alte acte normative de interes local sau national;
 • elaboreaza, întocmeşte si propune spre aprobare sefului ierarhic superior rapoarte şi situaţii statistice privind dinamica indicatorilor de performanta a activitatii profesionale a Directiei Politiei Locale Timisoara realizati, stabiliti si aprobati la nivelul institutiei prin HCL nr.88/2014;
 • centralizeaza si evalueaza permanent sub indrumarea sefului ierarhic superior datele si informatiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor/birourilor/serviciilor Directiei Politiei Locale Timisoara si propune masuri pentru eficientizarea si optimizarea activitatii de serviciu;
 • identifica tendintele de evolutie a fenomenului contraventional si infractional, cauzele acestuia si factorii favorizanti;
 • identifica, realizeaza si intretine canalele de legatura cu Politia Nationala, Jandarmeria Romana si celelalte forte sau componente ale Sistemului Integrat de Ordine si Siguranta Publica;
 • elaboreaza studii si prognoze cu privire la dinamica situatiei operative;
 • elaboreaza, sub indrumarea sefului ierarhic superior, proiecte sau scenarii privind planificarea si desfasurarea actiunilor punctuale si misiunilor de serviciu ale politistilor locali;
 • participa la sedinte de lucru si seminarii alaturi de elevi si personalul didactic din institutiile de profil, cu aprobarea sefului ierarhic superior, in scopul realizarii unui parteneriat interinstitutional, deschis si transparent, privind asigurarea si mentinerea unui climat de ordine si siguranta civica in zonele sau perimetrele limitrofe institutiilor de invatamant preuniversitar aronadate Directiei Politiei Locale Timisoara;
 • participă cu aprobarea sefului ierarhic superior alături de reprezentanti ai Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi ai celorlalte forţe ce compun Sistemul Integrat de Ordine şi Siguranţă Publică, in scopul prevenirii şi combaterii actelor si faptelor de natura contraventionala si infractionala in institutiile de invatamant preuniversitar aronadate Directiei Politiei Locale Timisoara;
 • participă la şedinţele consiliilor de cartiere si centralizeaza problemele si aspectele ce tin de competenta Politiei Locale.
 • indeplineste si executa alte dispozitii si ordine ale Directorului Executiv al Directiei Politiei Locale Timisoara si adjunctului acestuia.