Comunicat de presa 05.01.2017 – 1

Poliția Locală Timișoara atrage atenția că au fost efectuate modificări legislative privind lucrările de construcții

Poliția Locală Timișoara face cunoscut faptul că prin Ordonanța Guvernului nr. 100/15.12.2016 a fost modificată Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Printre modificările care intră în competența Poliției Locale se află cea referitoare la majorarea cuantumului sancțiunii minime în cazul împiedicării ori sustragerii de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate, de la 3000 de lei, cum era înainte de modificare, la 5000 de lei. Valoarea maximă rămâne de 10.000 lei. De asemenea, un articol nou introdus este cel referitor la neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții în condițiile prevăzute de art. 37 din Legea 50/1991, care se sancționează cu amendă de la 2000 la 40.000 de lei, în raport cu clasa de importanță a construcției și cu valoarea investiției. Poliția Locală Timișoara atrage astfel atenția persoanelor fizice și juridice care efectuează lucrări de construcții să țină cont de aceste modificări, în condițiile în care și în perioada următoare polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal vor efectua controale în teren în vederea stabilirii modului în care se respectă legislația în domeniu.

BIROUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ