Atenție! Poliția Locală Timișoara face angajări!

Atenție! Poliția Locală Timișoara face angajări!

Direcția Poliția Locală Timișoara reamintește ca in perioada 05.09 -08.09.2016organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, pe perioada nedeterminata dupa cum urmeaza:

Serviciul Ordine Publică:
o 12 posturi de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant;
o 3 posturi de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent;
o 1 post de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent.
• Proba suplimentară (proba sportivă): 05.09.2016, ora 09:00, la stadionul ”Știința” – baza sportivă Politehnica Timișoara și constă în mai multe probe și anume executarea de flexii abdominale, viteză – 50 m, rezistență – 1000 m bărbați, 800 m femei și aptitudinea de a efectua serviciul de patrulare cu bicicleta.
• Proba scrisă: 06.09.2016, ora 10:00, la sediul Direcției Politiei Locale Timișoara.
• Interviul: se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Politiei Locale Timișoara.

Serviciul Resurse Umane
:
o 1 post consilier, clasa I, gradul profesional principal.
o Proba suplimentară (testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației): 05.09.2016, ora 12:00, la sediul Direcției Politiei Locale Timișoara.
o Proba scrisă: 06.09.2016, ora 10:00, la sediul Direcției Politiei Locale Timișoara.
o Interviul: se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Politiei Locale Timișoara.

Dosarele de înscriere ale candidaților se depun în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul instituţiei, Timişoara, str. Avram Imbroane, nr. 54 – Serviciul Resurse Umane, telefon: 0256/206011.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează pe site-ul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, www.polcomtim.ro .

BIROUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ