Comunicat de presa 21.07.2016 – 4

Se măresc amenzile pentru executarea de construcții fără autorizație!

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Poliția Locală atrage atenția proprietarilor de imobile de pe raza Municipiului Timișoara care doresc să efectueze lucrări de amenajare a acestora, precum și persoanelor fizice sau juridice care intenționează să efectueze construcții ale unor clădiri să respecte legislația în vigoare pentru a nu intra sub incidența prevederilor Legii 50/1991 republicată. Aceasta cu atât mai mult cu cât se preconizează în viitorul apropiat modificări ale legislației, fiind pregătit un nou proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Prin acest proiect se intenționează simplificarea procedurilor privind activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism şi autorizare a executării lucrărilor de construcţii, încercându-se astfel reducerea termenelor, costurilor şi disfuncţionalităţile aferente demarării investiţiilor. Procedurile de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire vor fi eficientizate, prin oferirea alternativei de depunere online a cererilor de obţinere şi a documentelor aferente, potrivit arenaconstruct.ro. Pe de altă parte, va creştere cuantumul amenzilor şi sporirea sancţiunilor pentru încălcarea prevederilor legale privind urbanismul și autorizarea executării construcţiilor, acestea urmând să se încadreze între 20.000 lei și 100.000 lei. Numai anul acesta, polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au aplicată la Legea 50/1991 republicată un număr de 150 sancțiuni contravenționale în valoare de 242.500 lei, sancțiunile actuale pornind de la 1000 lei și până la 16.000 lei.

BIROUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ