Comunicat de presă (2) din 20.08.2014

Poliția Locală informează cetățenii


Ca urmare a situațiilor constatate Poliția Locală aduce la cunoștință locuitorilor municipiului Timișoara cu privire la faptul că Parcul Copiilor Ion Creangă este închis în fiecare zi de luni a săptămânii astfel că accesul în interiorul parcului este interzis pentru efectuarea diferitelor lucrări de întreținere.
Nu de puține ori polițiștii locali care își desfășoară serviciul în perimetrul parcului au constat că cetățenii nu respectă această restricție și prin alte locuri pătrund cu copii în spațiul locului de joacă.
În coformitate cu prevederile art. 3 din HCL 371/2007 modificată și completată constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse de la 500-1000 lei nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă .

Direcția Poliția Locală Timișoara
Biroul Comunicare, Relații cu Publicul și Registratură