Comunicat de presa 30.07.2014 – 3

Clădire istorică de pe str. M. Kogălniceanu, modificată deși pe numele proprietarului s-a deschis dosar penal

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții au efectuat în aceste zile verificări pe str. Mihail Kogălniceanu nr.21, unde există un imobil aflat în categoria monumentelor istorice și al cărui proprietar a efectuat unele modificări fără a deține autorizație. De altfel, imobilul respectiv a mai făcut obiectul unor verificări în primăvara anului trecut când s-a constatat că persoana care deține 75 % din imobil a executat fără autorizație de construire lucrări de modificare a construcției existente, constând în desființarea lucarnelor și montarea de turnulețe pe acoperiș, desființarea unor ziduri interioare și a unor goluri de ferestre, precum și desființarea și reconstruirea împrejmuirii din curtea comună. La vremea respectivă, au fost sesizate organele de urmărire penală competente cu solicitarea de a dispune oprirea executării lucrărilor pe tot parcursul procesului penal, cazul fiind in curs de cercetare, deoarece conform Legii 50/1991 republicată fapta constituie infracțiune. La reverificarea de zilele trecute, ca urmare a constatării neopririi lucrărilor s-a întocmit un proces-verbal de constatare în vederea completării dosarului penal existent.

BIROUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ