Comunicat de presa 28.03.2014 – 4

Verificări privind respectarea termenelor impuse de Poliția Locală la Gara de Nord

[smartslider3 slider=50]

Polițiștii locali au fost astăzi prezenți pentru a verifica modul în care s-au respectat demersurile demarate pentru igienizarea zonei Gării de Nord, precum și pe linie de disciplina în construcții și circulație din perimetrul respectiv, ca urmare a controlului amplu demarat la inițiativa dlui primar Nicolae Robu în urmă cu aproximativ o lună. După ce inițial la termenul din 13 martie, reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA București – Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Timișoara au solicitat o prelungire a perioadei pentru luarea tuturor măsurilor de salubrizare și igienizare, astăzi au fost verificate toate aspectele rămase în lucru. Astfel, pe linie de circulație, au fost efectuate din nou verificări, în special în ceea ce privește modul în care conducătorii auto de taximetre respectă legislația referitoare la deținerea documentelor și oprire, staționare în zona Gării, fiind aplicate în total în zona respectivă 18 sancțiuni. Pe linie de protecția mediului și salubrizare s-a verificat dacă de-a lungul căilor ferate au fost adunate deşeurile împrăștiate, rezultate din curăţarea vagoanelor de călători (pet-uri, mase plastice, hârtii), precum și dacă vegetația crescută din abundenţă a fost tăiată, constatându-se că la acest capitol s-au respectat sarcinile trasate în urma proceselor verbale cu termene întocmite la vizita precedentă. De asemenea, subpasajul de acces spre zona peroanelor era curat, nemaifiind constatat acel mirosul greu şi înţepător. Pe linie comercială însă, problemele au persistat, fiind din nou sancționate un număr de cinci societăți comerciale cu câte 600 lei care nu au demarat procedurile pentru obținerea acordului de funcționare, așa cum s-a stabilit la vizita precedentă. Alte cinci societăți au demarat aceste proceduri. Așadar, până acum pe linie comercială au fost aplicate 15 sancțiuni. Pe linie de disciplină în construcții s-a constatat că cea mai mare parte din geamurile sparte au fost înlocuite, s-a zugrăvit parțial fațada, s-a trecut la reparația unor trepte din fața clădirii Gării de Nord, în schimb nu s-au efectuat măsuri de zugrăvire și întreținere a sălii de așteptare, motiv pentru care Compania Națională de Căi Ferate CFR SA București – Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Timișoara a fost sancționată cu amendă de 1500 lei conform HCL 371/2007 modificată. Pentru unele probleme care au fost constatate acum s-au emis noi somații cu termene de soluționare, urmând ca la expirarea lor să se reverifice conformarea.

BIROUL COMUNICARE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ