Comunicat 25.03.2013 – 2

Apel către cetățeni ca până la sfârșitul lunii martie să demonteze antenele de pe imobile

Poliția Locală Timișoara face din nou apel la cetățenii Timișoarei să ia măsuri pentru îndepărtarea antenelor amplasate pe clădiri încă dinainte de 1989, care nu mai sunt utilizate cu atât mai mult cu cât, ca urmare a demersurilor de identificare a acestora, s-au înaintat termene ca până la sfârșitul acestei luni asociațiile de locatari și proprietari să treacă la demontarea acestora. Toate aceste acțiuni care au început în luna ianuarie au ca scop contribuția timișorenilor la menținerea unui aspect civilizat și plăcut al clădirilor, dar mai ales pentru a înlătura posibilitatea producerii de accidentare a pietonilor și avariere a unor bunuri din jurul imobilelor. Potrivit art. 63 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1990 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, lucrările de desființare a unor construcții sau lucrări executate fără autorizație sau cu încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanță, se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizații de desființare.

Purtător de cuvânt Poliția Locală Timișoara,

Șef Birou Daniela Seracin