Comunicat 23.11.2012 – 2

Polițiștii locali acționează și pe linia evidenței persoanei

Conform prevederilor Legii 155/2010, Poliția Locală are atribuții și în ceea ce privește evidenţa persoanelor. Mai exact, polițiștii locali cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. Poliția Locală Timișoara atrage așadar atenția cetățenilor că trebuie să respecte legislația referitoare la deținerea documentelor de identitate și la necesitatea preschimbării lor la expirare. Potrivit OUG 97/2005 republicată nerespectarea prevederilor legale privind deținerea, preschimbarea actelor de identitate se sancționează cu amendă de la 40 la 80 lei. De la începutul anului polițiștii locali din Timișoara au aplicat un număr de 1533 de sancțiuni pe această linie.

Purtător de cuvânt Poliția Locală Timișoara,

Șef Birou Daniela Seracin