Comunicat 11.07.2012 – 3

Sancţiuni aplicate de poliţiştii locali privind colectarea deşeurilor menajere şi reciclabile

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului au efectuat, în primul semestru al acestui an, verificări în ceea ce priveşte încheierea de către cetăţeni şi asociaţiile de proprietari şi locatari de contracte de prestări servicii de salubrizare pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi depunerea separată a deşeurilor reciclabile, precum şi în ceea ce priveşte utilizatorii serviciului public de salubrizare care sunt obligaţi să asigure gestionarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi reciclabile în sistemul colectării duale şi să colecteze separat deşeurile menajere şi separat pe cele reciclabile. Conform HCL 371/2007 modificată nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice şi asociaţii si de la 1000 la 2500 lei la persoane juridice.  Astfel, în primul semestru au fost aplicate un număr de 19 sancţiuni contravenţionale, dintre care 12 la persoane juridice şi 7 la persoane fizice, în valoare totală de 9500 lei.

Având în vedere importanţa respectării prevederilor legale în acest domeniu şi pentru conştientizarea persoanelor fizice, juridice, precum şi a asociaţiilor de proprietari şi locatari că numai în acest fel situaţia se va îmbunătăţi, efectivele Serviciului Protecţia Mediului din cadrul Poliţiei Locale Timişoara vor intensifica acţiunile de control pe această temă.

Purtător de cuvânt Poliţia Locală Timişoara,

Consilier Daniela Seracin