Comunicat 26.06.2012 – 4

Sancţiuni aplicate la societăţile care functioneaza in cladirea din sticla  din Piaţa Operei

                La data de 25.06.2012, în urma Dispoziţiei date de Primarul Municipiului Timişoara – Nicolae Robu, efective din Poliţia Locală, Serviciul Inspecţie Comercială şi Protecţia Mediului, au efectuat un control la societăţile comerciale ce funcţionează în incinta construcţiei din sticlă situată în Piaţa Operei ocazie cu care au fost constatate 7 fapte de natură contravenţională cu amendă totală în valoare de 4400 lei.

                Astfel au fost constatate la:

–          HCL 348/2004 – neafişarea datelor de identificare a societăţii NAGY B.NOEMI intreprindere individuală – amendă 200 lei;

–          O.G. 99/2000 – desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică(baruri) fără a avea personal calificat – amendă 400 lei;

–          HCL 348/2004 – neafişarea datelor de identificare a societăţii S.C. ICESOFT TOGO SRL – amendă 400 lei;

–          O.G. 99/2000 – desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică (pizzerie) fără a avea personal calificat – amendă 400 lei;

–          HCL 348/2004 – neafişarea datelor de identificare a societăţii CRYSTAL PALMIRA SRL – amendă 400 lei;

–          HCL 371/2007 – lipsa contractului de prestări servicii de salubrizare pentru colectarea deşeurilor a societăţii S.C. ICESOFT TOGO SRL – amendă 1500 lei;

–          HCL 371/2007 – neasigurarea gestionării corespunzătoare a deşeurilor menajere şi reciclabile a societăţii AL FER-CROM DESIGN SRL – amendă 1000 lei;

                Alte patru societăţi comerciale au fost invitate la sediul Poliţiei Locale pentru verificarea documentelor privind activitatea comercială şi privind gestionarea deşeurilor.

                De asemenea inspectorii din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef au întocmit proces verbal de constatare a contravenţiei in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii faţă de care arhitectul şef a dispus desfiinţarea construcţiilor şi aducerea terenului la starea iniţială şi amendă de 3000 lei.

                Acţiunile dispuse de primar vor continua în vederea intrării în legalitate.

Purtător de cuvânt Poliţia Locala Timişoara,

Consilier Daniela Seracin