Comunicat 18.06.2012 – 2

Poliţia Locală Timişoara a obţinut certificarea în ceea ce priveşte implementarea sistemului de management al calităţii

Direcţia Poliţia Locală Timişoara a obţinut certificarea în ceea ce priveşte implementarea sistemului de management al calităţii conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2008. Săptămâna trecută Direcţia Poliţia Locală a primit vizita unui organism acreditat independent de certificare, care a efectuat un audit extern pentru a stabili în ce mod sunt implementate procedurile de lucru în cadrul instituţiei. Poliţia Locală a demarat procedurile de implementare a sistemului de management al calităţii conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2008 pentru ca personalul să devină cât mai  eficient şi pentru a obţine şi menţine încrederea din partea cetăţenilor că satisfacerea cerinţelor lor este obiectivul prioritar al instituţiei. Aşadar, datoria primordială a întregului personal din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara este de a continua să aplice cerinţele procedurilor sistemului de management al calităţii şi să adopte o atitudine dinamică, orientată pe creşterea satisfacţiei cetăţenilor şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi.

Purtător de cuvânt Poliţia Locală Timişoara,

Consilier Daniela Seracin