Comunicat 02.05.2012 – 2

Poliţia Locală Timişoara face apel la respectarea legislaţiei cu privire la afişajul electoral

 

Direcţia Poliţia Locală Timişoara, instituţie publică de interes local care, în conformitate cu prevederile Legii 155/2010 este o instituţie neimplicată politic, fiind interzis poliţiştilor locali să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora, face apel la candidaţii şi formaţiunile politice înscrise în campania electorală să respecte prevederile legale cu privire la afişajul posterelor, bennerelor şi altor materiale de acest gen pe perioada care urmează. Potrivit Legii 67/2004 republicată şi actualizatăpentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, art.103, faptele a căror încălcare intră în competenţa Poliţiei Locale sunt cele legate de  distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electoral şi afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amenzi de la 600 la 1000 lei.

La nivelul municipiului Timişoara au fost stabilite, prin Dispoziţia 477 din 27.04.2012, locurile special de afişaj electoral în vederea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, în număr de 50 de astfel de locuri. Ţinând cont de efectivele disponibile conform organigramei instituţiei, Poliţia Locală Timişoara va asigura integritatea panourilor de afişaj electoral astfel încât să nu existe încălcări ale legislaţiei menţionate. Potrivit Dispoziţiei 477/27.04.2012, locurile speciale de afişaj au fost publicate pe site-ul Primăriei Timişoara începând cu data de 02.05.2012. Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile legale campania electorală începe la data de 11 mai, ora 00.00, şi se încheie la data de 09 iunie 2012, ora 07.00.

Purtător de cuvânt Poliţia Locală Timişoara,

Consilier Daniela Seracin