Comunicat 24.04.2012 – 2

În atenţia timişorenilor – prevederi ale Legii picnicului!

Legea privind desfăşurarea activităţilor de picnic nr. 54 din 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial, intrând în vigoare la data de 30 martie 2012. Actul normativ reglementează activităţile de picnic, desfăşurate pe domeniul public ori privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, având ca scop prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra stării de sănătate a populaţiei, generat de practicarea inadecvată a activităţilor de picnic. La nivelul municipiului Timişoara, locaţia destinată unor astfel de activităţi a fost stabilită în zona Pădurea Verde, vizavi de Muzeul Satului.

Poliţia Locală Timişoara atrage atenţia că, potrivit noii legi, persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic sunt obligate să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor amenajate, nerespectarea acestei prevederi atrăgând după sine sancţiuni între 100 lei şi 500 lei. De asemenea, cetăţenii trebuie să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate, nerespectarea prevederii ducând la sancţiuni de la 200 lei la 2.000 lei, să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă, sancţiunile pentru nerespectare fiind de la 100 lei la 500 lei. Persoanele aflate la picnic trebuie să aprindă focul doar în locurile special amenajate şi să îl supravegheze în permanenţă, nerespectarea acestei prevederi ducând la sancţiuni de la 2.000 lei la 5.000 lei, să respecte orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective, nerespectarea ducând la amenzi de la 100 lei la 200 lei, precum şi să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat, nerespectarea prevederii ducând la sancţiuni de la 300 lei la 3.000 lei. Cei aflaţi la iarbă verde sunt obligaţi să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop, să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate,  să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă, să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic, nerespectarea acestor prevederi atrăgând amenzi de la 100 lei la 200 lei. Este interzisă hrănirea animalelor sălbatice, îndepărtarea sau distrugerea, ori rănirea animalelor, plantelor sau a oricăror alte elemente ale cadrului natural, postarea de semne sau mesaje, nepăstrarea liniştii şi deranjarea comunităţilor locale, a vieţii sălbatice sau a altor vizitatori, fapte sancţionate cu amenzi între  200 lei şi 400 lei. Cetăţenii mai sunt obligaţi să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate, să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, nerespectarea acestor prevederi ducând la amenzi de la 300 lei la 3.000 lei. De asemenea, desfăşurarea activităţii de picnic în afara zonelor special amenajate pentru astfel de activităţi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei. Pe de altă parte, administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi al zonelor indicate pentru activităţile de picnic este obligat să asigure amenajarea zonei în care se desfăşoară activităţile de picnic cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultură şi protecţia mediului, zonele să fie marcate, dotate cu containere pentru deşeuri, să fie indicat orarul de funcţionare, nerespectarea acestor prevederi atrăgând după sine sancţiuni de la 10.000 la 50.000 lei.

Purtător de cuvânt Poliţia Locală Timişoara,

Consilier Daniela Seracin