Comunicat (1) 09.03.2012

Poliţia Locală va verifica dacă se respectă planul şi programul acţiunii de curăţenie de primăvară

 

        Primăria Timişoara organizează, în luna martie 2012, Acţiunea Ecologică de Curăţenie Generală de Primăvară, cu scopul asigurării şi păstrării curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă la nivelul municipiului. În acest sens, Poliţia Locală Timişoara atrage atenţia cetăţenilor să respecte programul de colectare stabilit de administraţia locală şi să depună spre colectare deşeurile specificate conform planului, agenţii de poliţie locală urmand a face la randul lor verificări pentru buna desfăşurare a acestor acţiuni. 
         Pentru a contribui la respectarea legislaţiei referitoare la protecţia mediului, Poliţia Locală Timişoara a desfăşurat anul trecut un număr de 47 acţiuni, atat de către poliţiştii locali cat şi în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei – Direcţia de mediu, Direcţia Tehnică, cu SC Retim SA, cu Garda Naţională de Mediu – Comisariatul judeţean Timiş. Astfel în urma controalelor efectuate au fost identificate 136 de terenuri virane nesalubrizate şi neîmprejmuite pentru care s-au făcut demersurile necesare în vederea identificării proprietarilor şi luării măsurilor legale împotriva acestora, s-au identificat 175 de rampe clandestine de deşeuri şi a fost sesizată Direcţia de Mediu în vederea salubrizării şi igienizării locaţiilor. De asemenea, s-au verificat 2.491 de contracte de salubrizare la persoane fizice şi juridice, 361 de imobile pe linie de dezinsecţie şi deratizare, 97 surse de apă – Canalele Bega, Behela şi Subuleasa şi cele 94 de fântâni publice, au fost efectuate 20 de verificări privind nerespectarea normelor legale privind nivelul de poluare fonică, 10 verificări privind respectarea graficelor de colectare a deşeurilor menajere şi reciclabile de la populaţie. Pe parcursul anului 2011 s-au primit spre soluţionare 598 de sesizări şi reclamaţii şi s-au rezolvat 591, s-au aplicat 248 de somaţii şi s-au constatat 1.142 de sancţiuni contravenţionale cu amenzi în valoare de 1.277.360 lei. În primele două luni ale anului 2012, au fost de asemenea organizate 20 acţiuni pe linie de mediu şi salubrizare, au fost identificate 12 rampe clandestine, care au fost sesizate spre salubrizare, au fost aplicate 171 de somaţii şi 423 sancţiuni pe linia nerespectării curăţeniei. 
         Dintre zonele cu probleme verificate şi soluţionate anul trecut exemplificăm prin asigurarea sprijinului în vederea ecologizării bălţii din zona str. Lacului şi a malurilor care s-a realizat de către  I.S.U Banat, Colegiul Tehnic de Vest, SC Drufec Cons SRL, SC Retim Ecologic Service SA, precum şi cu voluntari din zonă. Evacuarea deşeurilor şi a persoanelor care se adăposteau ilegal în incinta bazei sportive USODA, pe terenurile virane situate pe str. Cerna, Orion şi str Siemens a fost o altă acţiune avută în vedere. Acţiunile s-au executat la iniţiativa poliţiştii locali din cadrul Serviciul Protecţia Mediului în colaborare cu Biroului Dispecerat şi Intervenţie Rapidă, cu Secţia nr.1 Poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, Direcţia de Mediu, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară – Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei şi SC Retim SA care a asigurat mijloacele pentru transportul deşeurilor. De asemenea, în urma intervenţiei poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului, responsabilii CFR Timişoara au curăţat şi igienizat clădirea  Laboratorului Psihologic aflat în proprietatea Regionalei CFR Timişoara, colectând 130 de saci de deşeuri şi au făcut demersurile legale în vederea asigurării reparaţiilor necesare clădirii respective.
         Poliţia Locală Timişoara continuă acţiunile pe această linie şi, cu ocazia organizării de către Primăriei a acţiunii de curăţenie de primăvară, reaminteşte cetăţenilor că se colectează numai obiecte de uz casnic şi gospodăresc şi deşeuri vegetale rezultate din curăţirea arborilor plantaţi pe aliniamentele stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imobilelor. Cetăţenii sunt rugaţi să depună în ordine la bordura carosabilului, fără a împiedica circulaţia, deşeurile şi obiectele ce se colectează în cadrul acestei acţiuni, până cel târziu cu o zi înainte de ziua în care este programată colectarea în zonele şi cartierele în care locuiesc. Proprietarii imobilelor care depozitează deşeuri după ce pe strada respectivă s-au efectuat lucrările de colectare a deşeurilor intră sub incidenţa Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor putând fi sancţionaţi contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.000-2.000 lei. De asemenea, resturile provenite din tăieri de corecţie (ramuri) trebuie să fie tăiate la dimensiuni de maxim 1 metru şi legate în snopi pentru a facilita colectarea acestora. În această acţiune nu se colectează deşeuri din amenajări interioare (moloz) şi deşeuri din curăţirea pivniţelor şi podurilor (praf de cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă şi gresie sparte). Deşeurile rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc,  precum şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice – DEEE, se preiau gratuit de la populaţie prin punctele de colectare-preluare situate pe Al. Avram Imbroane, Nr.70, Calea Torontalului, Nr.94, Str. Energiei, Nr.3, Calea Moşniţei, Nr.2.

        Purtător de cuvânt Poliţia Locală Timişoara,
        Consilier Daniela Seracin