Comunicat 19.12.2011

Activităţi de asigurare a fluenţei traficului rutier la nivelul municipiului Timişoara

        În perioada 05 – 11.12.2011 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie au desfăşurat activităţi de asigurare a fluenţei traficului rutier la nivelul municipiului Timişoara şi de disciplinare a conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale.
         În cadrul activităţii desfăşurate s-a urmărit respectarea de către conducătorii auto a normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul pe străzi cu sens unic, în scopul asigurării unei fluenţe a traficului la nivelul municipiului.
         Astfel, în perioada menţionată s-a constatat şi aplicat un număr de 176 de sancţiuni în valoare de 46.605 lei, după cum urmează :
        – 151 de sancţiuni în valoare de 34.505 lei aplicate în conformitate cu O.U.G. 195/2002 rep. privind circulaţia pe drumurile publice. Dintre acestea cele mai multe fiind aplicate pentru nerespectarea indicatorului « oprirea interzisa » ;
        – 23 de sancţiuni în valoare de 10.900 lei conform H.C.L.371/2007 modif. privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe raza mun. Timişoara. Dintre acestea cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe locuri de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap ;
        – 1 sancţiune contravenţională  în valoare de 1.000 de lei, conform Legii 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ;
        – 1 sancţiune contravenţională în valoare de 200 de lei, conform Legii 61/1991 rep. privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
         Totodată, au fost ridicate 89 de autovehicule iar alte 16 au fost blocate, aplicându-se şi un număr de 9 colante autoadezive.

         cons.Velicu Georgina – purtator de cuvant
         POLITIA LOCALA TIMISOARA