Comunicat 18.11.2011

        În perioada 07-13.11.2011 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie au desfăşurat activităţi de asigurare a fluenţei traficului rutier la nivelul municipiului Timişoara şi de disciplinare a conducătorilor auto care nu respectă prevederile legale.
         În cadrul activităţii desfăşurate s-a urmărit respectarea de către conducătorii auto a normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul pe străzi cu sens unic, în scopul asigurării unei fluenţe a traficului la nivelul municipiului.
         Astfel, în perioada menţionată s-a constatat şi aplicat un număr de 233 de sancţiuni în valoare de 58.056 lei, după cum urmează :
        – 189 de sancţiuni în valoare de 37.252 lei aplicate în conformitate cu O.U.G. 195/2002 rep. privind circulaţia pe drumurile publice. Dintre acestea cele mai multe fiind aplicate pentru nerespectarea indicatorului « oprirea interzisa » ;
        – 44 de sancţiuni în valoare de 20.804 lei conform H.C.L.371/2007 modif. privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe raza mun. Timişoara. Dintre acestea cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe trotuare.
         Totodată, au fost ridicate 48 de autovehicule iar alte 20 au fost blocate, aplicându-se şi un număr de 30 colante autoadezive.
        În perioada menţionată, s-au aplicat şi 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.200 de lei, conform Legii 38/2003 (actualizată) privind transportul în regim de taxi, 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.000 lei, conform Legii 421/2002 modif. privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale şi 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 600 lei, în conformitate cu Legea 61/1991 rep. privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

        cons.Georgina Velicu – purtator de cuvant
        POLITIA LOCALA TIMISOARA