Comunicat 02.11.2011

Verificari privind protectia mediului si a gospodaririi municipiului

[smartslider3 slider=56]

        În executarea atribuţiilor de serviciu pe linie de protecţie a mediului şi de gospodărire a municipiului, Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale a efectuat în perioada 24 – 28.10.2011 un număr de 118 verificări operative privind existenţa contractelor de salubrizare, respectarea normelor de gospodărire a municipiului, identificarea unor terenuri virane nesalubrizate şi neîmprejmuite şi verificarea sesizărilor cetăţenilor. Astfel, s-a verificat existenţa contractelor de salubrizare la 44 de utilizatori, asociaţii de proprietari şi agenţi economici, s-a verificat modul de gestiune a deşeurilor, s-au verificat 14 contracte de deratizare/dezinsecţie şi au fost verificate 13 sesizări transmise de către cetăţeni.
        În acţiunea de verificare a terenurilor virane şi a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie, care sunt nesalubrizate şi neîmprejmuite, s-au identificat 25 de terenuri virane şi urmează ca acestea să fie identificate de către consilierii din cadrul Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru pe planul municipiului, apoi eleborarea planurilor de situaţie cu nr. top. şi nr. C.F. şi demersurile către O.C.P.I. în vederea obţinerii C.F-urilor, identificarea proprietarilor şi luarea măsurilor legale pentru nerespectarea obligaţiei de salubrizare, împrejmuire şi amplasarea la frontul stradal a unui panou cu sintagma „proprietate privată”.
        În data de 27.10.2011 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului, în colaborare cu Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi cu S.C. Retim S.A, au organizat o acţiune de evacuare a persoanelor, desfiinţarea adăposturilor improvizate, colectarea şi transportul deşeurilor de pe locaţiile: teren str. Cerna, teren situat între str. Orion şi S.C. AEM S.A, teren str. Siemens (lăngă Continental Automotive) şi fosta bază sportivă USODA din Parcul Central. În cadrul acţiunii s-au identificat un nr. de 19 persoane, acestea fiind sancţionate contravenţional pentru nerespectarea regimului deşeurilor, prevăzut de O.U.G. 78/2000 modificată, şi îndrumate către localităţile de domiciliu. 
        În urma activităţiilor desfăşurate în această perioadă s-au aplicat 22 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.500 de lei.
        Menţionăm faptul că acţiunile pe aceste linii vor continua şi în perioada următoare.

        cons. Velicu Georgina – purtător de cuvânt
        POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA