Comunicat (2) din 24.10.2011

Activitati pe linie de protectie a mediului si gospodarire a municipiului

        In perioada 17- 24.10.2011 politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului au desfasurat activitati pe linie de protectie a mediului si gospodarire a municipiului, efectuandu-se un numar de  135 de verificari cu privire la existenta contractelor de salubrizare, respectarea normelor de gospodarire a municipiului si identificarea terenurilor virane nesalubrizate si neimprejmuite.
        Astfel, in perioada mentionata s-a verificat existenta contractelor de salubrizare la 49 de utilizatori, asociatii de proprietari si agenti economici, verificandu-se si modul de gestiune al deseurilor si au fost verificate 21 de contracte de deratizare/dezinsectie.
        Pe linia verificarii terenurilor virane si a celor situate de-a lungul cailor de comunicatie, nesalubrizate si neimprejmuite, au fost identificate 29 de astfel de terenuri pentru care se fac demersurile in vederea identificarii proprietarilor, urmand a se lua masurile legale pentru nerespectarea obligatiei de salubrizare, imprejmuire si amplasare la frontul stradal a unui panou cu sintagma ‘’proprietate privata’’.
         In urma activitatilor desfasurate s-au aplicat 17 sanctiuni contraventionale in valoare de 15.400 lei. Dintre acestea cele mai multe sanctiuni au fost aplicate pentru nedepozitarea separata a deseurilor reciclabile.
         Mentionam faptul ca activitatile de verificare pe aceste linii vor continua si in perioada urmatoare.

         cons.Velicu Georgina
         POLITIA LOCALA TIMISOARA