Comunicat 21.10.2011

        In urma analizei efectuate impreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş în vederea prevenirii fenomenului  violenţei in unităţile de invăţământ,  incepând cu data de 24.10.2011 Direcţia Poliţiei Locale Timişoara va supraveghea 10 unităţi de invăţământ, pe care Inspectoratul Şcolar le-a stabilit ca având probleme de siguranţă a elevilor, în intervalul de intrare si ieşire de la orele de curs.
        Unităţile de învăţământ vizate sunt următoarele:
        • Şcoala cu clasele I – VIII nr.1
        • Şcoala cu clasele I – VIII nr.15
        • Grup Şcolar Agricol „Iulian Dracea”
        • Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto
        • Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” 
        • Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I”
        • Colegiul Tehnic „Azur”
        • Liceul cu program sportiv „Banatul”
        • Liceul Teoretic „J.L. Calderon”
        • Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”
        Măsura a fost luată ca urmare a evenimentelor înregistrate in zonele şcolilor nominalizate şi are drept scop prevenirea faptelor antisociale care ar putea afecta siguranţa elevilor, urmărindu-se astfel asigurarea unui climat de ordine si siguranţă.

cons.Georgina Velicu – purtător de cuvânt
POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA