Comunicat (2) – 10.10.2011

        In perioada 03-07.10.2011 politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului au desfasurat activitati pe linie de protectie a mediului si gospodarire a municipiului efectuandu-se un nr. de 158 de verificari operative la asociatii de proprietari, agenti economici si gospodarii individuale.
        Astfel, au fost verificate 30 de asociatii de proprietari privind modul de gestionare a deseurilor, respectiv, colectarea separata a deseurilor reciclabile de deseurile menajere, asigurarea curateniei pe amplasamentele recipientelor de colectare a deseurilor, intretinerea zonelor verzi aferente imobilelor de locuit precum si alte aspecte gospodaresti.
        S-a verificat de asemenea existenta contractelor de salubrizare la 27 de utilizatori si a contractelor de dezinsectie si deratizare la 4 de imobile. Au fost identificate 4 rampe clandestine de deseuri si 3 recipiente deteriorate destinate colectarii deseurilor la asociatiile de proprietari.
        In urma actiunii de verificare a terenurilor virane salubrizate si neimprejmuite, ce a avut loc in aceiasi perioada, au fost identificate 31 de terenuri pentru care  se fac demersurile necesare identificarii proprietarilor si intrarii acestora in legalitate.Totodata, in timpul executarii serviciului pe str. Basarabia, politistii au observat un nor dens de fum, provenind din incinta unei societati comerciale, datorat arderii unor deseuri. In urma interventiei politistilor, angajatii societatii au stins focul iar persoana vinovata de incendierea deseurilor cat si societatea respectiva au fost sanctionate conform H.C.L. 371/2007 modif.
        In urma activitatilor desfasurate s-au aplicat 16 sanctiuni contraventionale in valoare de 8.600 lei in conformitate cu prevederile H.C.L. 371/2007 modif.
         In perioada 03-07.10.2011 politistii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal  au efectuat 27 de controale in vederea identificarii societatilor comerciale care au montate firme pe fatada s-au detin panouri publicitare. In urma acestor controale s-au aplicat 2 sanctiuni contraventionale  in valoare de 600 lei, in conformitate cu art. 42 lit.b din  H.C.L. 371/2007 modif. pentru instalarea panourilor cu denumirea firmei fara autorizatie eliberata de Primaria Mun. Timisoara.
         De asemenea, au fost verificate 3 blocuri de locuinte la care erau in curs de executie lucrari de termoizolatie exterioara, la diverse apartamente. In urma verificarilor au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 6000 lei confom Legii 50/1991 rep. privind autorizarea lucrarilor de constructii. Politistii locali au transmis de asemenea si un numar de 4 Notificari pentru informarea Asociatiilor de proprietari/locatari cu privire la obligatiile ce le au in vederea intretinerii in stare corespunzatoare a imobilelor si a posibilitatii obtinerii in regim de urgenta a autorizatiei de construire in vederea efectuarii lucrarilor de demolare/ consolidare pentru lucrarile ce prezinta pericol public.

         cons.Velicu Georgina – purtător de cuvânt
         POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA