Comunicat 07.10.2011

Activitati pe linie de protectie a mediului si gospodarire a municipiului

        In perioada 26-30.09.2011 politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului au desfasurat activitati pe linie de protectie a mediului si gospodarire a municipiului efectuandu-se un nr. de 158 de verificari operative la asociatii de proprietari, agenti economici si gospodarii individuale.
        Astfel, au fost verificate 62 de asociatii de proprietari privind modul de gestionare a deseurilor, respectiv, colectarea separata a deseurilor reciclabile de deseurile menajere, asigurarea curateniei pe amplasamentele recipientelor de colectare a deseurilor, intretinerea zonelor verzi aferente imobilelor de locuit precum si alte aspecte gospodaresti.
        S-a verificat deasemenea existenta contractelor de salubrizare la 44 de utilizatori si a contractelor de dezinsectie si deratizare la 25 de imobile. Au fost identificate 2 rampe clandestine de deseuri si 10 recipiente deteriorate destinate colectarii deseurilor la asociatiile de proprietari.
        In data de 26.09.2011 politistii locali au organizat si o actiune de verificare a starii de salubrizare si intretinere a malurilor canalului Bega, a spatiilor de sub podurile ce il traverseaza si a starii mobilierului amplasat si existent in locatiile amenajate pentru recreere. Neregulile constatate  a caror solutionare intra in competenta altor institutii au fost transmise acestora, in vederea luarii masurilor impuse.
        In urma activitatilor dasfasurate in aceasta perioada s-au aplicat, in conformitate cu H.C.L.371/2007 modif. privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara, un numar de 12 sanctiuni contraventionale in valoare de 12.840 lei.

         cons.Velicu Georgina –purtator de cuvant
         POLITIA LOCALA TIMISOARA