Comunicat de presă 03.10.2011

Comunicat de presă 03.10.2011

        În perioada 26 – 30.09.2011 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii, au efectuat 27 de controale pentru identificarea societăţilor comerciale care au montat firme pe faţadă fără a deţine autorizaţie eliberată de Primăria Municipiului Timişoara sau deţin panouri publicitare fără acordul organelor de specialitate.
         Cu această ocazie au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale pentru instalarea panourilor cu denumirea firmei, fără autorizaţie eliberată de Primăria Municipiului Timişoara, conform HCL nr.371/2007, art.42, al.1, lit.b, în valoare totală de 1200 lei.
         Au fost întocmite şi transmise 2(două) Notificări – conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, şi Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – pentru informarea Asociaţiilor de proprietari/locatari cu privire la obligaţiile ce le au în vederea întreţinerii în stare corespunzătoare a imobilelor şi a posibilităţii obţinerii în regim de urgenţă a autorizaţiei de construire pentru efectuarea lucrărilor de demolare/consolidare pentru lucrările ce prezintă pericol public.
         Controalele şi verificările pe această linie vor continua şi în perioada următoare.

         cons.Georgina Velicu – purtător de cuvânt
         POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA