Comunicat de presă (2) din 26.09.2011

Verificări ale asociaţiilor de proprietari, agenţi economici şi gospodării individuale

         În perioada 19 – 23.09.2011 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului au efectuat un număr de 137 de verificări ale asociaţiilor de proprietari, agenţi economic şi gospodării individuale.
          Astfel, au fost verificate un număr de 90 de asociaţii de proprietari privind modul de gestionare a deşeurilor, respectiv colectarea separată a deşeurilor reciclabile, asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe amplasamentele recipienţilor de colectare a deşeurilor, întreţinerea zonelor verzi precum şi alte aspecte gospodăreşti.
          S-a verificat existenţa contractelor de salubrizare la 16 utilizatori şi a contractelor de dezinsecţie şi deratizare la 5 utilizatori şi au fost verificate şi soluţionate 26 de sesizări şi reclamaţii transmise de persoane fizice. Au fost identificate 7 rampe clandestine de deşeuri şi 22 recipienţi pentru colectarea deşeurilor deterioraţi.
          În data de 22.09.2011 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului împreună cu SC RETIM SA au desfăşurat o acţiune de evacuare şi transport a cca. 10mc de deşeuri textile adunate şi depozitate în P-ţa Doina de către persoane fără adăpost.
          În urma activităţilor desfăşurate s-au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale în valoare de 9400 lei.

          cons. Velicu Georgina – purtător de cuvânt
          POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA