Comunicat de presa 20.07.2011

Igienizarea surselor de apă
 

  

         În perioada 01-30.06.2011 Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în cooperare cu Garda Naţională de Mediu -Comisariatul judeţean Timiş şi cu participarea reprezentanţilor Administraţiei Bazinale de Apă Banat şi a Regiei Autonome Sucursala Teritorială Timiş-Mureş Inferior- Unitatea de Administrare Bega Sud au organizat şi desfăşurat o serie de acţiuni privind verificarea stării de curăţenie şi întreţinere a malurilor canalelor Bega, Behela şi Subuleasa,modul de gestionare a deşeurilor menajere,reciclabile şi industriale de către agenţii economici care îşi desfăşoara activitatea de-a lungul acestor canale, verificarea fântânilor publice şi a stării de funcţionare şi de curăţenie din jurul acestora, precum şi verificarea oricăror alte aspecte care încalcă normele de protecţie a mediului şi a surselor de apă.

În urma verificărilor efectuate, Serviciul Protecţia Mediului a aplicat 2 sancţiuni contravenţionale conform prevederilor HCL 371/2007 modif. prin HCL 206/2009, în valoare de 3500 lei, iar Garda Naţională de Mediu a acordat celor două autorităţi care administrează Canalele Behela şi Subuleasa termene de conformare, a căror nerespectare va angaja răspunderea contravenţională a acestora.

 

Purtător de cuvânt Direcţia Poliţiei Locale Timişoara,

Consilier Voicu Mudura