Comunicat de presa (2) 14.07.2011

Plan de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate

Potrivit art.8,alin.2 din HCL 371/2007, modificată şi completată, „ deşeurile de la lucrările  de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar-gospodăreşti,deşeurile stradale, deşeurile vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeurile din producţie, deşeurile periculoase generate din activităţi medicale, nămolurile de la spălătoriile auto şi din curăţarearea receptorilor pluviali, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 15 februarie,  compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le desfăşoară pe teritoriul Municipiului Timişoara”.

Atenţionăm pe toţi cei care aveau obligaţia legală de a prezenta Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate, până la data de mai sus, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, să elaboreze şi să prezinte planul respectiv.

Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează potrivit art.8,alin.5 cu amendă cuprinsă între 1500-2000 lei pentru persoane fizice şi 2000-2500 lei pentru persoane juridice.

 

Purtător de cuvânt Direcţia Poliţiei Locale Timişoara,

Consilier Voicu Mudura