Comunicat de presă 09 iunie 2011

Deseuri abandonate
  

     Având în vedere rampa clandestină de deşeuri formată pe locaţia Bv.I.Maniu colţ cu str.T.Vladimirescu, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului au organizat în zilele de 01, 03 şi 08.06.2011 acţiuni specifice în vederea depistării persoanelor care abandonează deşeuri pe acest amplasament.
     În urma acţiunilor desfăşurate au fost depistate şi sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare de 5200 lei un nr. de 17 persoane care abandonau deşeuri pe amplasamentul menţionat mai sus.
     În conformitate cu dispoziţiile art.27 lit.(a) şi (b) din OUG nr.78/2000, persoanele fizice au obligaţia să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde există recipiente destinate acestui scop şi să nu abandoneze sau să depoziteze deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop.
 

    

MUDURA VOICU – purtător de cuvânt
POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA