Comunicat 27.05.2011- Continua controalele in sectorul alimentatiei publice

Zeci de sancţiuni aplicate în sectorul alimentaţiei publice


      În săptămâna acesta, poliţiştii locali au continuat verificările activităţilor comerciale de alimentaţie publică în zonele Cetate, Aradului, Sinaia, Girocului şi Mehala urmărindu-se în deosebi respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la afişarea demumirii comerciantului, a orarului de funcţionare, a afişării preţurilor, verificarea personalului angajat privind calificarea în domeniul alimentaţiei publice şi a deţinerii cursului de igienă. 
      Controalele au fost efectuate la 29 de societăţi comerciale, fiind aplicate 25 de sancţiuni contavenţionale în valoare totală de 10.400 lei pentru lipsa acordului de funcţionare emis de Primăria Municipiului Timişoara, desfăşurarea de comerţ stradal neautorizat(terase sezoniere), neafişarea preţurilor pe produsele expuse la vânzare şi comercializarea de produse a căror termen de valabilitate a expirat.
      Facem cunoscut pe această cale celor interesaţi principalele documente necesare a fi obţinute din punct de vedere comercial:
   obţinerea certificatului de înregistrare şi deschidere punct de lucru la Oficiul Registrului Comerţului,
   deţinerea acordului de funcţionare emis de Primărie în conformitate cu prevederile OG 99/2000 aprobată şi actualizată de Legea 650/2002-privind legea comerţului,   viza anuală pe acordul de funcţionare,
   în sectorul alimentar şi de alimentaţie publică personalul angajat trebuie să aibă absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor, să fi desfăşurat cel puţin 2 ani de activitate profesională în acest sector şi să fi absolvit un curs de noţiuni fundamentale de igienă,
   la intrarea în unitare trebuie să fie afişat la loc vizibil orarul de funcţionare aprobat, dar şi preţurile,
   la fiecare intrare în unitate trebuie să amplaseze un coş de gunoi tip scrumieră conform HCL 371/2007 modificată,
   încheierea unui contract de prestări servicii cu operatorul public de salubrizare stabilit de Consiliul Local Timişoara pentru fiecare punct de lucru.
      Toate documentele în vederea obţinerii autorizaţiilor, avizelor, acordurilor, dar şi alte ingormaţii necesare se obţin de la Centrul de Informare Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Cât priveşte obţinerea altor avize/autorizaţii necesare, spre exemplu autorizaţie sanitară, sanitar veterinară sau de mediu, comercianţii se vor adresa instituţiilor emitente.
      Acţiunile pe această linie vor continua şi în perioada următoare.

cons.Nicoleta Popa – purtător de cuvânt
POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA