Comunicat 11.05.2011- Continua actiunea MP-10

Se verifică legalitatea organizărilor de şantier


Conform planului de acţiune MP-10 poliţiştii locali au verificat în săptămâna 02-06.05.2011 un număr de 21 de organizări de şantiere pentru construcţii civile şi edilitar gospodăreşti, privind modul de gestiune al deşeurilor rezultate din activitate, dar şi verificări în ceea ce priveşte starea de salubrizare a spaţiilor interioare interioare şi exterioare organizărilor de şantier.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că există situaţii în care nu sunt respectate prevederile HCL 371/2007 modificată cu privire la obligaţiile persoanelor juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri şi lucrări edilitar-gospodăreşti precum, depozitarea  pământului rezultat  din lucrările de construcţii pe un amplasament fără aprobarea emisă de serviciile de specialitate, prepararea  mortarelor sau betoanelor direct  pe domeniul public, neluarea măsurilor de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului în şi din  incinta organizărilor de şantier, pe traseul  lucrărilor  edilitar – gospodăreşti şi pe amplasamentele de lucrări de demolare construcţii,  prin realizarea stropirii, prin pulverizare cu apă, a amplasamentului sau porţiunilor din clădire supuse demolării, neluarea măsurilor de asigurare  a recipientelor de precolectare a deşeurilor menajere la punctele de lucru.

Ca urmare a celor constatate poliţiştii locali au aplicat sancţiuni în valoare de 3000 lei conform prevederilor HCL 371/2007 modificată prin HCL 206/2009, acţiunea derulându-se şi în perioada următoare.

  

Consilier Nicoleta Popa- purtător de cuvânt

POLIŢIA LOCALĂ TIMISOARA