Comunicat 28.04.2011- Verificarile pe linie de mediu continua

Rezultatele acţiunilor pe linie de protecţiea mediului


 

Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Poliţiei Locale Timişoara continuă acţiunea specifică demarată la începutul acestui an împreună cu celelalte servicii abilitate de control pe linie de mediu.

Astfel, în perioada 21.03-20.04.2011 în municipiul Timişoara au fost verificate 59 de societăţi cu activităţi de producţie, comerţ, transport auto şi servicii care nu respectau legislaţia în vigoare referitoare la protecţia mediului.

 S-au efectuat verificări privind modul de gestiune a deşeurilor, existenţa contractelor de salubrizare încheiate cu operatorul de servicii de salubrizare, legalitatea funcţionării din punct de vedere a documentelor de mediu a  operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe platforme industriale, dar şi verificări vizuale privind starea de salubrizare a străzilor, parcărilor, şi întreţinerea curăţeniei pe spaţiilor verzi.

Ca urmare a acestor controale s-a luat măsura sancţionării contravenţionale în cazul a 17 agenţi economici în valoare totală de 24.500 lei, unde poliţiştii locali au costatat existenţa depozitării de deşeuri amestecate, noroi amestecat cu deşeuri din folie şi carton, sol impregnat cu produse petroliere, materiale de constructii depozitate necorespunzător, lipsa recipientelor pentru precolectarea selectivă a deşeurilor menajere şi reciclabile generate din activităţile desfăşurate, incinte insalubre, existenţa substanţelor uleioase pe sol, platforme industriale neasfaltate- surse generatoare de praf, ca urmare a circulaţiei camioanelor.

Acţiunile s-au derulat şi în conformitate cu măsurile stabilite conform planului de acţiune MP-10 şi  vor continua în perioada următoare.


 

Consilier Nicoleta Popa- purtător de cuvânt

POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA