Comunicat 28.02.2011- Controalele contractelor de salubrizare continua

Sancţiuni pentru cei care nu încheie contracte cu operatorul public de salubrizare


În luna ianuarie şi februarie 2011, Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, a efectuat, conform atribuţiilor specifice domeniului de activitate prevăzute în Legea 155/2010 a poliţiei locale, verficări privind existenţa contractelor de salubrizare la operatorii economici şi persoane fizice.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că un număr de 94 de operatori economici şi 6 persoane fizice nu aveau încheiate contracte de salubrizare pentru colectarea deşeurilor menajere şi reciclabile cu operatorul de servicii publice de salubrizare.

Pentru faptele constatate, poliţiştii locali, au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 144.000 lei, conform HCL 371/2007 modificată.

În vederea asigurării unei gestiuni corespunzătoare a deşeurilor pe care le generează, solicităm tuturor operatorilor economici şi persoanelor fizice de pe teritoriul municipiului Timişoara, să încheie contracte de salubrizare cu operatorul de servicii de salubrizare, să depună deşeurile numai în recipienţii de precolectare(pubele/saci personalizaţi de culoare galbenă) asiguraţi de operatorul de servicii de salubrizare şi separat deşeurile menajere de deşeurile reciclabile, în conformitate cu sistemul de colectare implementat, să asigure şi să păstreze curăţenia în jurul locaţiior pe care sunt amplasate recipientele de precolectare a deşeurilor.

 


Consilier Nicoleta Popa- purtător de cuvânt

POLIŢIA LOCALĂ TIMISOARA