Comunicat 21.02.2011- Noi verificari ale politistilor locali

Noi verificări ale agenţilor economici


           Verificările poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Protecţia Mediului continuă pe linia identificării operatorilor economici care desfăşoară activităţi specifice de producţie, servicii de comerţ, precum şi de identificare a străzilor şi a parcărilor nesalubrizate, a zonelor verzi neîntreţinute din jurul imobilelor de locuit si a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie.

Astfel, au fost  verificate  21 de societăţi comerciale, privind existenţa contractelor de salubrizare, a legalităţii funcţionării din punct de vedere a documentelor de mediu, constatându-se că există străzi ce nu corespund în ceea ce priveşte măsurile de salubrizare, pe majoritatea căilor publice s-a remarcat prezenţa noroiului, distrugerea şi neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor verzi dintre trotuare şi căile publice în zona de est a municipiului Timişoara.

S-a constatat că străzile verificate cu corespund din punc de vedere al salubrizării, pe platformele unor societăţi comerciale fiind constatate existenţa unor mari depozitări de deşeuri menajere din plastic, hârtie, carton, cauciucuri uzate, deşeuri din construcţii, iar la cele de colectare a fierului vechi, s-a constatat prezenţa unor tone de deşeuri metalice amestecate cu alte tipuri de deşeuri, sol impregnat cu materiale petroliere.  

De asemenea au fost identificate terenuri virane neîntreţinute şi neîmprejmuite, dar şi rampe clandestine de gunoi formate în jurul garajelor din apropierea imobilelor de locuit.

 În urma acestor verificări specifice au fost aplicate 6 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 12.000 lei pentru încălcarea prevederilor OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor şi a HCL 371/2007 modificată.


 

Consilier Nicoleta Popa- purtător de cuvânt

POLIŢIA LOCALĂ TIMISOARA