Comunicat 17.02.2011- Ce obligatii au agentii economici

În municipiul Timişoara agenţii economici au şi obligaţii


   

Din verificările efectuate în teren se constată că tot mai mulţi agenţii economici din toate domeniile de activitate, nu cunosc obligaţiile pe care le au cu privire la asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă.

Pentru informarea corectă a acestora, privind obligaţiile pe care le au în conformitate cu prevederile HCL 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, modificată şi completată, prezentăm un extras din actul normativ menţionat mai sus, cu câteva din obligaţiile stabilite în sarcina agenţilor economici, care dacă nu sunt respectate constituie contravenţii, şi se sancţioneză cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei, astfel:

–          neasigurarea depozitării separate a deşeurilor menajere şi reciclabile, acolo unde s-a implementat sistemul de colectare duală a deşeurilor;

–          neefectuarea curăţeniei trotuarelor, a părţii carosabile a străzii şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

–          neîncheierea cu operatorul de servicii publice de salubrizare, a contractului de prestării servicii de salubrizare pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor;

–          neasigurarea colectării deşeurilor rezultate în urma activităţilor de construire, reparaţii, curăţare şi igienizare a clădirilor şi a altor incinte;

–          neasigurarea amplasării la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru şi la sediul unde îşi desfăşoară activitatea, a unui coş de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor şi a mucurilor de ţigări;

–          arderea deşeurilor vegetale, menajere ori de altă natură, în curţi, pe străzi sau în orice alte locuri;

–          nepăstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de precolectare a deşeurilor;

–          neasigurarea salubrizării şi împrejmuirii terenurilor virane pe care le deţin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul municipiului cât şi cele situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutieră sau feroviară, precum şi neamplasarea la loc vizibil, pe frontul stradal, a unui panou inscripţionat cu sintagma”proprietate privată”.

Pentru consultarea în întregime a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007, modificată şi completată, cei interesaţi o pot face accesând site-ul Primăriei municipiului Timişoara – www.primariatm.ro sau cel al Poliţiei Locale Timişoara-  www.polcomtim.roConsilier Nicoleta Popa- purtător de cuvânt

POLIŢIA LOCALĂ TIMISOARA