Comunicat 03.02.2011- Evitati pericolul accidentarilor

Sute de sancţiuni pentru trotuare necurăţate de zăpadă şi gheaţă


 
 

Datorită faptului că în ultimele zile au căzut cantităţi apreciabile de zăpadă, formându-se polei şi gheată pe trotuarele unor străzi din municipiul Timişoara circulaţia pietonală este îngreunată, fapt ce a determinat creşterea accidentelor în rândul cetăţenilor, în deosebi în rândul celor vârstnici.

Deşi de la începutul sezonului de iarnă, poliţiştii locali au aplicat sute de somaţii persoanelor fizice juridice privind respectarea legislaţiei în viguare, încă mai există situaţii unde nu se respectă aceste obligaţii prevăzute în HCL 371/2007 modificată prin HCL 206/2009.

În decursul acestei săptămâni, s-a acţionat în vederea verificării acestor aspecte şi luarea măsurilor legale împotriva celor care nu  respectă repetatele atenţionări cu privire la curăţarea trotuarelor de zăpadă şi gheaţă, dar şi presărarea de materiale antiderapante, astfel  au fost aplicate 106 contravenţii pentru încălcarea prevederilor HCL 371/2007 modificată, atât agenţilor economici cât şi persoanelor fizice, cu  sancţiuni cuprinse de la 500 la 2500 lei.

Aceste acţiuni vor continua şi următoarele zile, pentru înlăturarea pericolului accidentării produse de zăpadă şi gheaţă.


Consilier Nicoleta Popa– purtător de cuvânt

POLIŢIA LOCALĂ TIMISOARA