Comunicat 03.12.2010-Viitorii poliţişti locali susţin teste de verificare

Viitorii poliţişti locali susţin teste de verificare


  

Astăzi agenţii de poliţie comunitară au susţinut un prim test de verificare a cunoştiinţelor în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, dar şi a Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002.

În conformitate cu prevederile Legii 155/2010 a Poliţiei Locale, vor fi preluate şi implementate noi atribuţii ce intră în competenţa poliţiştilor comunitari. Una din atribuţiile noi este în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.

Astfel poliţiştii locali vor  asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.

Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane.

Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului, dar si asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.

 Au dreptul de a constata contravenţii şi a aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind: oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală, dar şi pentru  nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement.

              Poliţiştii comunitari selectaţi, vor fi repartizaţi în cadrul Serviciului circulaţie rutieră, fiind  obligaţi să urmeze un program de perfecţionare organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

    

Consilier  Nicoleta Popa

POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA