Comunicat 10.09.2010-Au murdărit domeniul public

Au murdărit domeniul public


 

Ieri agenţii de poliţie comunitară au constatat că pe strada Mareşal Constantin Prezan, carosabilul a fost murdărit de mai multe autoutilitare care ieşeau din şantier.

Firma de construcţii cu sediul în localitatea Gura Humorului, judeţ Suceava a deschis un punc de lucru pe strada Mareşal C. Prezan în vederea executării unor lucrări specifice.

Pe numele societăţii comerciale s-a întocmit proces -verbal de sancţionare pentru nerespectarea prevederilor HCL 371/2007 modificată, pentru că nu s-au luat măsuri de asigurare a unei rampe de spălare şi curăţare a roţilor autovehiculelor care părăsesc şantierul, murdărind astfel domeniul public, amenda fiind de 1500 lei. Responsabilii şantierului au luat la cunostiinţă prevederile legislaţiei în vigoare şi ulterior au spălat carosabilul.

Prepararea  mortarelor sau betoanelor direct  pe domeniul public este strict interzisă conform aceluiaş act normativ.

Spre exemplu, A. Mihail, 56 de ani, cu domiciliul în Timişoara, a fost depistat ieri pe str. Ciprian Porumbescu în timp ce prepara mortarul direct pe trotuar. Pentru încălcarea prevederilor HCL 371/2007 modificată persoana a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 1000 lei.

La acelaşi articol din HCL 371/2007 modificată se menţionează ca obligaţie atât din partea persoanelor fizice dar şi a celor juridice, de a nu depozita  pământul rezultat  din lucrările de construcţii pe un amplasament fără aprobarea emisă de serviciile de specialitate, să nu murdărească străzile, trotuarele, aleile, sau curţile în urma  activităţilor de încărcare – descărcare a mijloacelor de transport.

Agent asistent Nicoleta Popa

POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA