Comunicat 07.05.2010-Pe biciclete în cartire din Timişoara

Pe biciclete în cartire din Timişoara


 

În urma şedinţei care a avut loc la sediul Direcţiei Poliţiei Comunitare cu preşedinţii Consiliilor Consultative de Cartier din municipiul Timişoara, s-a constatat existenţa mai multor nereguli şi nemulţumiri din partea reprezentanţilor cetăţenilor cu privire la nerespectarea curăţeniei, a ordinii şi liniştii publice, a regulamentului de comerţ stardal, ori a parcării dezordonate a autoturismelor.  Acţiunea desfăşurată  în cartierle Modern, Badea Cârţan, Fabric, Ion Ionescu de la Brad, Cetate, Tipografilor, Compex Studenţesc, Stadion, a avut drept scop relaţionarea cu cetăţenii, aducând la cunoştiinţă, pe această cale, prevederile HCL 371/2007 modificată, privind obligaţiile cetăţenilor a asociaţiilor de locatari/proprietari, dar şi a persoanelor juridice, agenţlor economici şi a instituţiilor publice din municipiul nostru.     Neregulile constatate de poliţiştii comunitari au fost numeroase, fiind constatate şi sancţionate 10 persoane pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, privind consumul de alcool în locuri publice, abandonarea pe spaţii verzi a deşeurilor potrivit Legii 24/2007, nerespectarea regulamentului de comerţ stradal conform HCL 5/2007, ori a prevederilor HCL 371/2007 modifiată, privind oprirea şi staţionarea în locuri destinate altor activităţi, pe trotuare ori spaţii verzi. Au fost aplicate un număr de 22 de autocolante autoadezive şi au fost întocmite 5 somaţii celor care au depozitat pe domeniul public materiale din construcţii.

Cetăţenii din cartierele unde poliţiştii comunitari au patrulat, s-au declarat mulţumiţi de prezenţa acestora în zonă, astfel, Poliţia Comunitară se angajează ca aspectele sesizate de cetăţeni, dar care intră în competenţa altor instituţii să fie înaintate spre soluţionare acestora, iar cele pentru care, potrivit legii, suntem abilitaţi, să constituie priorităţi în activitatea noastră următoare.

Agent asistent Nicoleta Popa

POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA