Comunicat 03.05.2010-Clădirile istorice în atenţia Poliţiei Comunitare

Clădirile istorice în atenţia Poliţiei Comunitare


Având în vedere interpelările repetate în Consiliul Local cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare de către proprietarii(persoane fizice sau juridice) spaţiilor de locuit sau a celor ce au ca destinaţie activităţi comerciale sau de altă natură, începând cu data de 3 mai 2010, şase echipe compuse din 12 poliţişti comunitari, care au fost specializaţi în domeniu, acţionează în zonele istorice ale municipiului.

Cu ocazia acestei acţiuni vor fi identificate clădirile ce figurează pe lista monumentelor istorice şi la care s-au efectuat lucrări de înlocuire a tâmplăriei(ferestre, vitrine, uşi exterioare de acces), fiind montate termopane în ramă de plastic, ceea ce este contrar legislaţiei, privind intervenţiile la clădirile care fac parte din patrimoniul naţional al clădirilor istorice.

La nivelui municipiului Timişoara în această privinţă, se găsesc un număr de peste 700 de clădiri, la care intervenţiile la faţade sau alte elemente arhitecturale nu se pot efectua decât cu autorizaţie emisă de Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi a avizului emis de Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Naţional al judeţului Timiş.

La finalul acestei acţiuni toate încălcările referitoare la legislaţia în vigoare vor fi transmise pentru verificare a legalităţii de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Acţiunea a fost dispusă de Primarul Municipiului Timişoara, dl. Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu, care va analiza permanent rezultatele şi măsurile luate.

Agent asistent Nicoleta Popa

POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA