Comunicat 30.04.2010-În atenţia cetăţenilor municipiului Timişoara

În atenţia cetăţenilor municipiului Timişoara


Potrivit HCL 371/2007 modificată prin HCL 206/2009, văruirea trunchiului arborilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 300 şi 500 lei.

Poliţia Comunitară atenţionează cetăţenii municipiului Timişoara să aibe în vedere aceste aspecte şi să respecte legislaţia în vigoare.

Conform precizărilor Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, această normă este necesară pentru protejarea arborilor , în special cei plantaţi prin grija Primăriei, întrucât s-a constatat că datorită ploilor acide, contactul acestora cu varul de pe trunchiul copacilor, duce la uscarea lor.

                                                                   

Agent asistent Nicoleta Popa

POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA