Comunicat 10.02.2010-Activitatea poliţiştilor comunitari privind Disciplina în Construcţii

Activitatea poliţiştilor comunitari privind Disciplina în Construcţii

 

Poliţiştii comunitari au demarat o serie de verificări în teren, încă de anul trecut ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni, dar şi a constatărilor efectuate  în timpul patrulărilor anterioare, privind situaţia unor imobile care au probleme în ceea ce priveşte aspectul exterior şi al faţadelor.

În conformitate cu HCL 371/2007 modificată, atât asociaţiile de locatari sau proprietari, proprietarii de gospodării individuale cât şi instituţiile publice sau societăţile comerciale care deţin sau folosesc imobilele, au obligaţia să cureţe periodic faţadele, să le tencuiască, să le zugrăvească şi să înlocuiască jgheaburile şi burlanele.

În activitatea zilnică desfăşurată de la începutul anului 2010 de agenţii de Poliţie Comunitară, au fost întreprinse următoarele activităţi pe linia Disciplinei în Construcţii: au fost primite spre verificare 18 adrese de la Direcţia Urbanism; s-au efectuat 14 verificări la imobile care  nu au deţinut autorizaţie de construcţie; s-au efectuat 7 verificări la imobile care au autorizaţie de construcţie; au fost date pentru verificare la Serviciul Urbanism 24 lucrări; au fost înmânate la domiciliu 4 invitaţii; s-a relaţionat cu 63 de persoane; au fost înmânate 38 de invitaţii pentru dezbatere publică privind aprobarea a 8 documentaţii de urbanism; 10 somaţii; 134 este totalul verificărilor executate.

Agent asistent Nicoleta Popa

POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA