Comunicat 02.02.2010-Nu parcaţi pe locurile rezervate persoanelor cu handicap

Nu parcaţi pe locurile rezervate persoanelor cu handicap

 

În conformitate cu prevederile HCL371/2007 modificată cu HCL 206/2009, oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile destinate persoanelor cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500-1000 lei.

În ultima perioadă au fost constatate numeroase încălcări a prevederilor menţionate, de către persoane care au grad de handicap, dar care nu au afişat la loc vizibil în parbrizul autoturismului însemnele care atestă această calitate.

Aducem la cunoştiinţă acestor categorii de cetăţeni ca pe viitor să afişeze la vedere copia legitimaţiei eliberată de DGASPC în baza Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap.

Agent asistent Nicoleta Popa

POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA