Comunicat 03.12.2009 – Sanctiuni pentru cautatul in pubele

Căutatorii de pâine uscată şi fier vechi, reclamaţi de timişoreni că fac mizerie în jurul pubelelor

  

Ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni, poliţişti comunitari au continuat în ultima perioadă verificările cu  privire la persoanele care au obiceiul să caute diverse resturi în pubelele amplasate în special în zonele de blocuri, unde fac mizerie în jurul containerelor amenajate, dar şi pentru a-şi însuşi unele materiale recuperabile precum fier vechi, activitate pentru care nu deţin autorizaţie. Potrivit HCL 371/2007 modificată prin HCL 206/2009, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei cautarea şi însuşirea de deşeuri de orice fel din pubelele destinate colectării deşeurilor menajere şi reciclabile. De la începutul anului, un număr de 334 persoane au fost sancţionate pentru că au căutat prin pubele făcând mizerie în jurul acestora şi însuşindu-şi tot felul de resturi menajere şi alimentare cum ar fi, spre exemplu, pâine, pe care o vând mai departe celor care cresc animale, şi alte 166 persoane au fost sancţionate conform HCL 53/2004 privind regulamentul de colectare selectivă a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje deoarece şi-au însuşit materiale recuperabile fără autorizaţie cu scopul de a le valorifica. Spre exemplu, I. Gheorghe, de 43 de ani, din Vaslui, a fost depistat şi sancţionat deoarece şi-a însuşit resturi alimentare din pubelele amplasate  pe str. Lorena. Acesta a declarat că strânge resturile, în special pâine uscată, pentru a le vinde cu 20 de lei punga celor care cresc porci în gospodării. G. Petre, din Moşniţa Veche, a fost şi el sancţionat după ce a fost depistat căutând prin pubelele de pe str. Cerna, de unde şi-a însuşit fier vechi, dar şi alte materiale recuperabile pentru le duce spre valorificare.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin