Comunicat 20.11.2009 – Ce nu trebuie sa facem la alegeri?

Sancţiuni pentru lipirea de afişe, precum şi contravenţii la legea privind alegerea preşedintelui

  

Potrivit Legii 370/2004 actualizată, distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei. O astfel de sancţiune a fost aplicată aseară de politistii comunitari unei tinere de 24 de ani, cu domiciliul în Deva, care a fost surprinsă lipind afişe ce aparţin unei asociaţii peste afişele electorale de pe panoul special amplasat pe str. Traian Grozăvescu. Aceasta a declarat că nu a ştiut că panoul respectiv este unul electoral şi că există o lege care reglementează afişajul de acest gen. Acesta nu este singurul caz de încălcare a legislaţiei privind campania electorală, totuşi cele mai frecvente probleme au fost legate de lipirea de afişe în alte locuri decât cele special amenajate. Reamintim că, potrivit Legii 370/2004 actualizată pentru alegerea Preşedintelui României,  constituie contravenţii neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări, care se sancţionează cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei. Cu aceeaşi amendă se sancţionează şi refuzul de a permite alegătorului, care face dovada faptului că are dreptul, să voteze la secţia de votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot. De asemenea, refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare se sancţionează cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei. Refuzul de a înmâna buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT» alegătorului care a semnat în lista electorală, precum şi înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora se sancţionează cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei. Pentru continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia amenda este de la 1.500 lei la 4.500 lei. Există însă şi o serie de fapte mai grave, infracţiuni precum împiedicarea liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales, atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze ori să nu voteze un anumit candidat, violarea prin orice mijloace a secretului votului, deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale. Acestea se pedepsesc cu închisoare.  

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin